Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till dig som har stora och varaktiga funktionshinder. Assistenterna är knutna till dig som person och inte till en viss verksamhet.

Om du på grund av funktionshinder har ett omfattande behov av personlig hjälp kan du ha rätt till personlig assistans. Är ditt behov större än 20 timmar i veckan kan du ansöka om assistans hos Försäkringskassan.

När du fyllt 65 år har du rätt till insatsen endast om insatsen har beviljats innan du fyllde 65 år eller om din ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad. Insatsen kan inte utökas efter 65-årsdagen.

Hur gör jag för att få hjälp?

Beslut om personlig assistans fattas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är kommunens biståndshandläggare som prövar din ansökan. Biståndshandläggaren kan informera om insatser och hjälpa dig med din ansökan.

Publicerad: 08 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54

Kontakt

EnhetschefPersonlig assistansLillemor Arvidsson0506-189 74lillemor.arvidsson@toreboda.se

Relaterad information