Familjestöd

Ibland kan du behöva stöd i din roll som förälder. Familjestöd är ett personligt stöd till dig och din familj.

Det kan vara hjälp till att förstå ditt barn, sätta rimliga gränser eller få vardagen att fungera. Ni kan behöva hjälp under en kortare eller längre tid, en sorts coachning, där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet. Vi kan hitta möjligheterna, att tillsammans med dig som förälder, utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Allt detta för att stärka dina egna resurser som förälder. Familjestöd är frivilligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.

Vi vänder oss till föräldrar och barn upp till 18 år. Vi arbetar bland annat med att:

  • Tidigt stärka och utveckla barn/föräldrar för att få en fungerande vardag.
  • Hjälpa till och bygga upp det sociala nätverket runt barn och förälder.
  • Samordna resurser kring barn och föräldrar, t.ex. förskola/skola/BUP/LSS.
  • Vara ett bollplank samt delge information.
  • Genomföra stödjande samarbetssamtal för föräldrar i samband med separation i syfte att främja barnens situation. Det kan t.ex. gälla vårdnad, boende, umgänge och ekonomi.

Har du frågor eller vill träffa oss så är du välkommen att kontakta oss.

Övrig tid kontakta socialjourenSocialjouren0500-49 74 21 0500-49 74 22
Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 13 maj 2024

Besöksadress

Norra Torggatan 14
Töreboda

Kontakt

FamiljebehandlareCarina Carlström0506-18104carina.carlstrom@toreboda.se
EnhetschefIFO barn och familjAnna-Lena Rydberg0506-181 64anna-lena.rydberg@toreboda.se

Relaterad information