Avgifter livsmedelsverksamhet

För handläggning av registrering tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift baseras på en riskklassning

Till grund för den årliga kontrollavgiften ligger en riskklassning. Riskklassningen ger ett antal kontrolltimmar per år som är den tid vi lägger på din verksamhet. Den grundar sig på följande:

  • Hur stor din verksamhet är.
  • Vilken typ av livsmedel du hanterar.
  • Om dina kunder består av en känslig konsumentgrupp, det vill säga äldre, sjuka eller små barn.
  • Ifall din verksamhet omfattar märkning av livsmedel.
  • Hur väl din verksamhet tidigare följt lagstiftningen.

Utifrån dessa parametrar görs en uträkning på hur många kontrolltimmar vi behöver lägga på din verksamhet. Därefter sätts avgiften utifrån den timavgift som räknats fram för att täcka våra kostnader för kontrollen som är 880:-.

Noggrannare hur uträkningen går till kan du läsa om i länken till höger som heter Riskklassningsbroschyr.

Offentlig kontroll

Om det visar sig att din verksamhet har sådana brister att vi behöver göra en uppföljande kontroll så tar vi ut avgift för extra offentlig kontroll. Den baseras på en annan uträkning där timtaxan blir lägre. Tiden kan variera, och omfattar den tid det tar för själva kontrollen samt att skriva kontrollrapport. Timtaxan är 660:-.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information