Ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp

För dig som har en fastighet inom ett område där kommunen har ansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen är följande punkter en kortfattad beskrivning av hur det går till att ansluta sig.

Hur går det till att ansluta sig?

  1. Börja med att lämna in en anmälan om att du vill ansluta din fastighet.
  2. Kommunens personal kontaktar dig för att samråda om var anslutningspunkten ska ligga. Du får även ett kostnadsunderlag för anläggningsavgiften skickad till dig.
  3. När kommunens ledning är lagd får du en karta med anslutningspunktens läge skickad till dig. Du får också en faktura på anläggningsavgiften.
  4. Du får nu lägga ner dina ledningar och ansluta dig till kommunens ledningar. Innan schaktgropen läggs igen ska kommunens personal komma ut och kontrollera anslutningarna. De tar också ett vattenprov och när analysen visar att dricksvattnet är godkänt kan du börja använda det.

Vad kostar det?

Kostnadsexemplen nedan är beräknade utifrån Töreboda kommuns VA-taxa som gäller från och med den 1 januari 2017. Exemplen inkluderar moms och gäller en normalvilla (enbostadshus, våningsyta 150 kvadratmeter, tomtyta 800 kvadratmeter, vattenförbrukning 150 kubikmeter per år), som är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Till anläggningsavgiften tillkommer kostnad för dricksvattenprov (cirka 600 kronor).

  • Anläggningsavgift för att ansluta en normalvilla 124 088 kronor.
  • Brukningsavgift för en normalvilla 8 529 kronor per år.
  • Kostnad för ett glas vatten 1 öre.

Avlopp

Kommunens reningsverk behandlar avloppsvatten från toalett, dusch, disk och tvätt innan det släpps ut till sjöar och vattendrag. Kommunal avloppsvattenförsörjning finns i Töreboda tätort, Älgarås, Slätte, Fägre, Hajstorp, Moholm och Säckestad.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 05 april 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt