Viktiga meddelanden till allmänheten, VMA

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) genom varningssignalen via signalhorn, genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området och/eller genom ett sms-meddelande till mobiler som är adress-registrerade i det drabbade området

VMA är ett utomhusvarningssystem. Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. När faran är över ljuder en sammanhängande signal i 30 sekunder.

När du hör signalen ska du:

  1. Gå inomhus!
  2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på Sveriges Radio P4 eller se på TV och glöm inte Text-TV.
  4. Kolla på kommunens webbplats och krisinformation.se.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA via telefon

VMA kan även spridas via talmeddelande till fast telefon och som SMS-utskick till mobiltelefoner. Det är den som beslutar om att ett VMA ska skickas ut som även bestämmer om meddelandet ska gå ut till mobiler och fast telefon. Du behöver inte registrera dig hos din operatör för att få SMS vid VMA. Vilka mobiler SMS-utskicket skickas till baseras på den adress mobiltelefonen är registrerad på hos operatören.

Publicerad: 21 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Telefonnumret går till kommunens växelnSäkerhetssamordning Töreboda och Gullspång0506-180 000506-360 00sakerhet@gullspang.se

Relaterad information