Utbildnings- och kulturutskottet

Utbildnings- och kulturutskottet bereder ärenden för kommunstyrelsen.

Utbildnings- och kulturutskottet ska bereda ärenden som rör

  • Förskole- och fritidshemsverksamhet.
  • Grundskola och gymnasieskola inklusive anpassad grundskola.
  • Kommunal vuxenutbildning.
  • Svenskundervisning för invandare, (SFI).
  • Kulturskola.
  • Arbetsmarknadsenhet.
  • Fritidsgårdar, sim- och idrottshall.
  • Allmänkulturell verksamhet.
  • Bibliotek.
Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

FörvaltningssekreterareCarola Karlsson0506-180 05carola.karlsson@toreboda.se
OrdförandeAnne-Marie Lundinanne-marie.lundin@toreboda.se