En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för ett barn, ungdom eller ung vuxen och som avlastning för dess föräldrar. I vissa fall är det syskonpar som kan behöva en kontaktfamilj. Uppdragens längd varierar, men det vanligaste är att de pågår under en längre period. Kontaktfamiljen blir en viktig del av barnets eller ungdomens liv, självklart under uppdragets gång men också efter uppdraget har avslutats.

Vill du och din familj bli kontaktfamilj?

Fyll då i en intresseanmälan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten eller maila någon av familjehemssekreterarna.

Det ställs inga krav på någon särskild utbildning eller erfarenhet. Kontaktfamiljen ska däremot ha ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in en person i sitt liv. Kontaktfamiljen kan vara en familj eller vara ensamstående. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget. För att underlätta hämtningar och lämningar av barnet bör kontaktfamiljen bo i närheten av barnet. Vi söker därför främst familjer i Törebodaområdet.

Innan du kan bli kontaktfamilj görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter från polis- och socialregister.

När ni får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan familjen och Töreboda kommun. För att läsa mer om ersättning till kontaktfamiljer kan ni gå in på Sveriges Kommuner och Regioner.

När en familj behöver avlastning och/eller stöd kan en kontaktfamilj tillsättas som resurs som avlastar familjen genom att barnet/barnen eller ungdomen bor hos er ett par dygn i månaden. Det finns olika skäl till varför en kontaktfamilj behövs till exempel kan barnet eller den unge vara i behov av mer vuxenkontakt.

Alla har rätt att ansöka om stöd i form av en kontaktfamilj när de befinner sig i en svår situation.

En insats i form av en kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Arvode och ersättning för uppdraget utgår från Sveriges kommuner och regioners rekommendationer (SKR).

Kontaktfamiljens uppdrag varierar beroende på barnets eller ungdomens behov. Som kontaktfamilj förväntas ni kunna ge barnet/barnen och/eller ungdomen en trygg miljö samt ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i er vardag. Likväl vara ett stöd för föräldern/föräldrarna.

I uppdraget som kontaktfamilj är det av stor vikt att ni lyssnar på, uppmuntrar och är ett stöd för den berörda familjens egna resurser.

Det är av stor vikt att skapa ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Som kontaktfamilj har ni tystnadsplikt vilket innebär att ni inte får berätta om de uppdrag ni har eller har haft.

En kontaktfamilj ska stå för en trygg och stabil livssituation. Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret kommer att erfordras vid ett eventuellt uppdrag. Det är Socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktfamilj efter att en utredning har genomförts. I uppdraget kommer ni få stöd av socialtjänsten.

Är ni intresserade av att bli kontaktfamilj så gör er intresseanmälan via länken.

Familjehem

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet under en längre tid. Familjehemmet ersätter den ordinarie familjen då barnet eller ungdomen på grund av olika omständigheter inte kan bo kvar hemma.

Som familjehem tar ni emot barn eller ungdom i ert hem som ska leva tillsammans med er. Uppdragets längd kan variera från att barnet eller ungdomen stannar några månader, något år eller bor kvar till det blivit vuxet.

Som familjehem har ni en viktig roll i barnets vardag och livssituation. Det är av stor vikt att ni som familj har tid, engagemang och ork för att ta med ett barn eller ungdom i ert familjeliv.

Ett familjehem kan se olika ut, man kan vara ensamstående, sambo eller gift.

Socialtjänsten utreder vilka resurser familjehemmet har men det är vård och omsorgsutskottet som godkänner dem. Arvode och ersättning för uppdraget utgår från Sveriges kommuner och regioners rekommendationer (SKR).

Familjehemmets uppdrag varierar beroende på barnets eller ungdomens behov. Som familjehem förväntas ni kunna ge barnet/barnen och/eller ungdomen en trygg miljö samt ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i er vardag.

I uppdraget som familjehem är det av stor vikt att ni lyssnar på, uppmuntrar och är ett stöd för barnets eller ungdomens egna resurser.

Det är av stor vikt att skapa ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Som familjehem har ni tystnadsplikt vilket innebär att ni inte får berätta om de uppdrag ni har eller har haft.

Ett familjehem ska stå för en trygg och stabil livssituation. Utdrag ur belastnings-och misstankeregistret kommer att erfordras vid ett ev. uppdrag.

Det är Socialtjänsten tillsammans med vård och omsorgsutskottet i kommunen som tillsätter familjehemmet efter att en utredning har genomförts. I uppdraget kommer ni få stöd av socialtjänsten samt erbjudas utbildning.

Är ni intresserade av att bli familjehem så gör er intresseanmälan via länken.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar socialsekreterare på Individ och familjeomsorgen som kan informera om insatser och hjälpa till med ansökan.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakt familjehemssekreterare

Kontakt

EnhetschefIFO barn och familjAnna-Lena Rydberg0506-181 64anna-lena.rydberg@toreboda.se