Kallelser och ärendelistor

Här kan du ta dela av kallelser och ärendelistor inför sammanträden.

Sammanträdeshandlingar

Kungörelser med ärendelistor till kommunfullmäktiges sammanträden. I kungörelsen kan du ta del av vilka ärenden som kommer att tas upp på kommande möte.

Datum för årets sammanträden finns på sidan sammanträdesdagar. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen!

Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt