Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen kan se olika ut beroende på vad det är för tjänst. Här kan du läsa mer om de olika stegen och hur det går till. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rekryteringsenheten för mer information.

Rekryteringsprocessen olika steg

När du har skickat in din ansökan får du ett automatiskt bekräftelsemejl på att vi har tagit emot din ansökan. Det är bra att spara annonsen eller kontaktuppgifterna i den om du skulle undra något kring tjänsten.

För en säker ansökningsprocess ska du som har skyddade personuppgifter inte ansöka digitalt via ansökningslänken utan skicka in din ansökan via rekommenderat brev till Rekryteringsenheten.

När du söker en ledig tjänst hos oss är det viktigt att du:

  • Anger att du har skyddad identitet tydligt i din ansökan.
  • Uppger ett telefonnummer så att vi kan kontakta dig (men undvik att uppge övriga personuppgifter).
  • Skriver vilken tjänst din ansökan gäller, så att vi kan koppla din ansökan till rätt annons.

När vi mottagit din ansökan kommer du att bli kontaktad av en rekryterare.

Vid skyddade uppgifter skickar du din ansökan till:

Töreboda kommun
Aktuell enhet/avdelning + Referensnummer: xx xxx
Box 83
545 22 Töreboda

Urvalsprocessen under en rekrytering kan se olika ut. Urvalet kan vara parallellt under ansökningstiden, men vanligast är att urvalet påbörjas när ansökningstiden har gått ut. Under urvalet går vi igenom vilka kandidater som matchar tjänstens kravprofil och bjuder in de kandidater som matchar bäst på intervju.

Vi strävar efter att ge återkoppling så snart urvalet är genomfört.

Blir du aktuell för intervju kommer du att kontaktas per telefon och du får då praktisk information om var och när intervjun kommer hållas och vem/vilka du kommer att träffa. När du får återkoppling beror på när alla intervjuer är färdiga.

Efter intervjun kommer vi ringa referenser på de kandidater som vi vill gå vidare med. Vi ringer oftast minst två referenser. Beroende på vad det är för tjänst kan det även vara aktuellt med ett färdighet- eller personlighetstest, detta får du information om vid intervjun.

När urval, intervjuer och referenstagning är gjorda gör vi en samlad bedömning och erbjuder tjänsten till den som är bäst lämpad. Har du varit på intervju så försöker vi att ge återkopplingen via telefon oavsett om det är du som fått jobbet eller inte.

När du börjar hos oss är det viktigt att du känner dig välkommen och får en bra introduktion för ditt nya uppdrag. Introduktionen är dels digital men även arbetsspecifik introduktion.

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter och vi välkomnar den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen (PuL) och ställer högre krav på hur företag får hantera dina uppgifter och ger dig stärkta rättigheter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsplats, nära anhörig, lön och eventuella hälsouppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din anställning utifrån Töreboda kommun som arbetsgivare.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du tackade ja till anställning i Töreboda kommun. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse, rättslig förpliktelse och avtal med dig som registrerad. Större delen av dina uppgifter kommer att bevaras medan andra uppgifter sparas under din anställningstid.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med lönekontoret MTG. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller radera dina uppgifter. Möjligheten att radera uppgifter begränsas av vilka lagkrav som finns på kommunen för att spara uppgifterna samt vilka uppgifter som behövs för att upprätthålla anställningsförhållandet.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Område omsorg

Område utbildning

Område teknik och samhällsbyggnad

Område ledning

Område rehab och hälsa

HR-konsultAnnica Magnusson Kindahl0501-75 44annica.magnusson-kindahl@mariestad.se

Relaterad information