Moholms skola ligger i utkanten av Moholm med närhet till stora fotbollsplaner och Mogårdsvallen.

Skolan

Välkommen till Moholms skola, skolan för elever i förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem. Skolans och fritidshemmets vision är ”En skola och fritidshem för alla barn – där varje elev ska känna trygghet, nyfikenhet och lusten att lära”.

På skolan finns sju klasser och cirka 105 elever. Skolan har egen matsal, gymnastiksal, slöjdsalar och skolbibliotek. Till skolan finns en stor skolgård med grönområde, hinderbana, bandyplan, lekborg och gungor. Vi har även tillgång till en skolskog som ligger på promenadavstånd från skolan.

Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn och stödja varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Både då det gäller kunskapsmässigt som de många andra viktiga förmågor man tränar på och utvecklar som ung. Skolan arbetar för att ha en god kontakt och ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare.

Trygghet, studiero och lekro

Alla som arbetar på Moholms skola ska arbeta med ett förhållningssätt som innebär att barnens intresse, behov och möjligheter sätts i främsta rummet. Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Förhållningssättet ska vägleda oss i planering, beslut, organisation och resursfördelning.

I takt med elevernas ålder och mognad arbetar vi med elevinflytande och delaktighet, ansvar, rättigheter och skyldigheter för att bli självständiga och trygga individer.

Skolan arbetar för att motverka alla former av kränkningar. Elevhälsan arbetar tillsammans med rektor och ansvarar för det främjande, förebyggande och akuta arbetet som nedtecknas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas och revideras årligen. Aktuell plan finns på skolan och fritidshemmet.

Fritidshem

Moholms skolas fritidshem har en avdelning, Regnbågen. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn som kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten erbjuder både organiserad som spontan lek, lustfyllt kreativt skapande och fysiska aktiviteter. Möjlighet till rekreation och att få bygga relationer, sociala kompetenser och kompisskap är också viktiga delar.

Fritidshemmen vänder sig till föräldrar som arbetar eller studerar och erbjuds till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov.

Öppettider: Måndag till fredag kl. 06.00–18.00.

Studiedagar för fritidshemmet

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till fyra stängda studiedagar per år. Datum för fritidshemmens stängningsdagar finns på sidan Läsårstider och lov under fliken Stängningsdagar för fritidshemmen.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Moholms skola
Skolgatan 2B
545 41 Moholm

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Rektor Moholms skolaJohan Berg0506-183 52johan.berg@toreboda.se

Moholms skola

Förskoleklass, årskurs 2 och 3072-978 02 52
Årskurs 1072-978 03 75
Fritidshem Avdelning Regnbågen0506-183 50

Relaterad information