Anhörigstöd

Anhörigstöd riktar sig till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående person som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

En anhörig behöver inte vara en släkting, det kan till exempel vara en god vän eller en granne. För många är det naturligt och positivt att stödja en närstående som av någon anledning inte klarar vardagen på egen hand. Anhöriga kan också känna oro, förtvivlan, brottas med dåligt samvete och känna att man aldrig räcker till. Som anhörig är du ovärderlig och du kan ibland behöva få stöd och tid för dig själv.

Detta kan kommunen erbjuda dig som stödjer en närstående

  • Råd till dig som anhörig.
  • Information om vilken hjälp du kan få som anhörig och vart du ska vända dig.
  • Möjlighet att delta i en anhöriggrupp där du kan träffa andra i liknande situation som du själv.
  • Avlastning för att du som anhörig ska ha möjlighet att utföra personliga ärenden.
  • Samtalsstöd.

Anhörigstödet syftar till att utifrån dina behov på olika sätt underlätta din situation. Stödet ska leda till ökad livskvalitet, både för dig som anhörig och den du hjälper eller stödjer.

För mer hjälp och stöd som omfattas av det kommunala ansvaret är det kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilka hjälpinsatser du kan erbjudas.

Publicerad: 07 mars 2024 Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakt

AnhörigsamordnareLinda Smedberg0506-182 29linda.smedberg@toreboda.se

Relaterad information