Avlösarservice i hemmet är ett alternativ till korttidsvistelse. Insatsen innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Utgångspunkten för insatsen är i hemmet. Syftet med insatsen är att avlasta familjemedlemmar så att de får möjlighet till vila och eller egna aktiviteter. Avlösarservice kan ges som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Detta ingår i avlösarservice

I avlösarservice ingår omvårdnad. Omvårdnad inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ses som ett samlingsbegrepp för allt som du behöver hjälp med i din dagliga livsföring. Det innebär att omvårdnad innehåller både stöd och service för att tillgodose den enskildes individuella, psykiska och sociala behov.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt LSS.

Du kan även kontakta enhetssamordnare eller enhetschef för mer information.

Publicerad: 13 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54

Kontakt

EnhetschefGruppbostad LSS och Korttidsvistelse/-tillsyn för barn/ungdomCharlotta Westerstrand0506-182 84charlotta.westerstrand@toreboda.se
Enhetssamordnare LSSLisa Floberg0506-180 39lisa.floberg@toreboda.se