Egen brunn i verksamhet

Du som är livsmedelsföretagare ansvarar för att det dricksvatten som används till att tillverka mat och dryck i din verksamhet är rent och hälsosamt.

Egen brunn ska anmälas

Använder du vatten från egen brunn till din livsmedelsverksamhet måste du registrera anläggningen (brunnen) hos Verksamhet miljö och bygg.

Om du får vatten från en brunn som ägs av en sam-fällighet eller någon annan, ska huvudmannen låta registrera anläggningen.

Om dricksvattnet kommer från en kommunal anläggning är kommunen ansvarig för kvaliteten fram till fastighetsgränsen.

Provtagning

Dricksvattnet ska undersökas regelbundet. Du som är verksamhetsutövare och har egen brunn är skyldig att lämna ett förslag till program för regelbundna undersökningar av vattnet. Verksamhet miljö och bygg fastställer var proverna ska tas och hur ofta.

Mer information

Du kan läsa mer om dricksvatten och aktuell lagstiftning på Livsmedelsverkets webbplats.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se