Björkängsskolan är belägen i Töreboda tätort med bekvämt gångavstånd till simhall och bibliotek.

Skolan

Välkommen till Björkängsskolan, skolan för elever i årskurs 4 till årskurs sex med tillhörande fritidshem.

På skolan finns nio klasser och cirka 200 elever. Skoldagen börjar klockan 8.10 och slutar 14.40. Slöjd, hemkunskap, språkval och bad har eleverna på Centralskolan. Skollunchen serveras i Björkängens matsal.

Trygghet och studiero

Björkängsskolan – Vi gör det tillsammans! Kunskap, glädje och omsorg om ditt barn!

Skolan arbetar för att motverka alla former av kränkningar. Elevhälsan arbetar tillsammans med rektor och ansvarar för det främjande, förebyggande och akuta arbetet som nedtecknas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas och revideras årligen. Aktuell plan finns på skolan och fritidshemmet.

Fritidshem

Avdelning Björken är för barn som går på fritids från årskurs 4 till årskurs 6.

Öppettider: Morgonfritids 06.00–08.00, eftermiddagsfritids 12.30–18.00. Frukost serveras 07.00 och mellanmål serveras cirka 14.00.

Studiedagar för fritidshemmet

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till fyra stängda studiedagar per år. Datum för fritidshemmens stängningsdagar finns på sidan Läsårstider och lov under fliken Stängningsdagar för fritidshemmen.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Björkängsskolan
Frögränd
545 31 Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Rektor BjörkängsskolanCarina Andersson0506-180 67carina.andersson@toreboda.se

Björkängsskolan

Årskurs 40506-181 18
Årskurs 50506-181 95
Årskurs 60506-181 96
SVA-lärare0506-180 96
Personalrum0506-181 17
Fritidshem Avdelning Björken0506-182 93

Relaterad information