Livsmedelsverksamhet

Du som bedriver livsmedelsverksamhet har ett mycket stort ansvar för människors hälsa. Vid felaktig hantering är det lätt att dina kunder blir sjuka av det du serverar eller säljer. Du får inte heller lura dina kunder utan tala om vad olika maträtter/livsmedel innehåller. För att underlätta för dig har vi sammanställt information, blanketter och länkar till ytterligare information.

Lagstiftning

För att skydda människors hälsa och för att styra upp redligheten finns en lagstiftning som du måste följa. Alla är skyldiga att känna till det som står i den lagstiftning som berör det man håller på med. Lagstiftningen som berör livsmedelsområdet i Sverige gäller samtliga medlemsländer i EU.

Det finns även några lagar som är nationella och som då bara gäller Sverige. Vi har fått särskilt tillstånd av EU för att få ha dessa undantag. Länkar till livsmedelslagstiftningen finns här på sidan. I lagstiftningen finns det reglerat hur du som livsmedelsföretagare ska göra när du startar och driver en livsmedelsverksamhet.

Kunskap

Det ställs höga krav på kunskap för att du ska kunna bedriva en livsmedelverksamhet där du kan garantera säkra livsmedel. Ju större risker det är med din hantering, desto större kunskap behövs. Har du ingen grundläggande kunskap i livsmedelshygien är detta något du behöver innan du startar din verksamhet.

Branschorganisationer och Branschriktlinjer

Det kan vara svårt att ha koll på vad för regler som gäller just din typ av verksamhet. Branschorganisationerna har tagit fram riktlinjer för hur just deras typ av verksamhet bör skötas. Det finns för det mesta alltid någon branschorganisation som passar de flesta typer av livsmedelsverksamhet.

Livsmedelsverket har en lista på branschriktlinjer som har utarbetats där Livsmedelsverket har fått vara med och ha synpunkter.