Tvätta bilen på biltvätten

Det vatten som används när du tvättar din bil rinner ned i dagvattenbrunnen och hamnar i närmsta vattendrag, oftast helt orenat. Det kan vara din badsjö eller vattentäkt som påverkas. Se därför till att använda en biltvätt i stället.

VA-avdelningen i Töreboda kommun arbetar för att säkerställa bra vatten även för framtida generationer. Vi vill att människor ska kunna dricka vatten, bada och njuta av sjön även i framtiden. Därför måste vi hjälpas åt med att ta hand om vårt fina och viktiga vatten. Att börja tvätta bilen i en biltvätt istället för på gatan är ett sätt att bidra. Ta dessutom hand om ditt skräp som fimpar, snus eller annat som kan spolas ned i brunnen.

Varje år sker många biltvättar direkt på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i närmaste vattendrag eller sjö. Ämnena är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Biltvättar anmälda till miljöförvaltningen

Även miljömärkta biltvättmedel är dåliga att använda hemma. De kan brytas ned i ett reningsverk men om de släpps ut via dagvattnet till närmaste sjö eller vattendrag så går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Vi rekommenderar därför att bilen tvättas på en biltvätt som är anmäld till miljöförvaltningen. Biltvättarna har koll på sina utsläpp. Om du ändå måste skölja av bilen hemma – gör det bara med såpa och på grus eller gräsmatta.

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket fall som helst?

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar i mindre förorening per meter. Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från samtliga garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80–90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och exempelvis fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Miljömärkta biltvättmedel – kan jag tvätta bilen på garageuppfarten då?

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester + tungmetaller som finns i tvättvattnet är miljömärkta tvättmedlet ändå ett mindre vattenmiljöproblem.

Publicerad: 22 april 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt