Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är en sorts kollektivttrafik för den som har funktionsnedsättning. Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer för att beviljas färdtjänst.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Du kan beviljas färdtjänst efter en individuell prövning enligt lagen om färdtjänst. Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunkationer. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst tre månader. Beroende på din funktionsnedsättning så finns det olika alternativ för hur du kan resa med färdtjänsten.

Ett färdtjänsttillstånd kan vara beviljat så att delar av resan sker med allmänna kommunikationer. Resan samordnas med andra resenärer och gör inga stopp under resan. Om du inte har körkort eller bil, hög ålder eller att det inte finns kollektivtrafik där du bor är inte skäl till att beviljas färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos kommunens färdtjänsthandläggare.

Färdtjänsttillståndet

Färdtjänsttillståndet är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat. Vid resa måste du kunna visa upp giltig legitimation. Om du flyttar till en annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla och du får söka nytt tillstånd i din nya hemkommun. Om tillståndet missbrukas eller sakförhållanden förändras kan tillståndet återkallas.

Sjukresa

Du kan inte använda dig av färdtjänst vid vårdbesök. Regler för sjukresa finns på 1177. Har du frågor om sjukresor eller om ledsagare vid sjukresor kontakta sjukreseenheten hos 1177.

Villkor för färdtjänst

Du bokar resan på telefon hos beställningscentralen, på dator eller i appen Västtrafik Boka resa. Resan ska beställas i god tid, tidigast 14 dagar och senast en timma före önskad avresa. Du kan beställa återresa samtidigt.

Om du ångrar din resa måste den avbeställas minst en timme innan den skulle ha påbörjats. Vid utebliven eller sen avbeställning kan kommunen debitera en avgift på 200 kronor per tillfälle.

Du får ta med dig nödvändiga förflyttningshjälpmedel, till exempel rollator eller rullstol. Du får även ta med bagage motsvarande vad du vanligtvis kan bära med dig på bussen, det vill säga en kasse i vardera hand eller en reseväska.

Vid din färdtjänstresa kan chauffören hjälpa dig

 • Att ta dig till och från porten.
 • Att ta dig i och ur bilen.
 • Hjälp med säkerhetsbältet.
 • Hjälp med förflyttningshjälpmedel och bagage.

Om du är i behov av mer hjälp i bilen under färden än vad chauffören kan bistå med, kan du ansöka om extra plats för en ledsagare. Du ansöker om det hos fördtjänsthandläggaren. Ledsagaren får inte själv ha tillstånd till färdtjänst och reser utan avgift

Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenären betalar enligt gällande färdtjänsttaxa. Ledsagare och medresenären påbörjar och avslutar alltid resan samtidigt som du.

Ledar- och assistanshund följer med utan kostnad. Övriga husdjur får inte följa med.

Du som har färdtjänst utan begränsningar i Skaraborg får resa till/från/inom samtliga kommuner i Västra Götaland samt till och från kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.

Du kan resa alla dagar mellan klockan 05.00–02.00.

Du betalar för din resa innan den startar. Du kan betala kontant eller med de vanligaste bankkorten. Priset avgörs av hur många kommuner resan går igenom.

 • Enkel resa inom: vuxen/ungdom*.
 • En kommun: 73kr/55kr.
 • Två kommuner: 127kr/96kr.
 • Tre kommuner: 182kr/137kr.
 • Fyra kommuner: 291kr/218kr.
 • Fem kommuner: 400kr/301kr.
 • Sex kommuner: 509kr/382kr.
 • Sju kommuner: 618kr/464kr.
 • Åtta kommuner: 727kr/545kr.

*Ungdom är man fram till dagen man fyller 20 år.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakt

Telefontider färdtjänsthandläggare

Måndag–fredag 08.00–09.00
Tisdag, onsdag och torsdag 13.00–14.00

Färdtjänsthandläggare0506-18330fardtjanst@toreboda.se
FärdtjänstBeställningscentralen020-91 90 90
SjukresorSjukreseenheten Skaraborg010-473 21 00

Relaterad information