Utvecklingsutskottet bereder ärenden för kommunstyrelsen.

Utvecklingsutskottet ska bereda ärenden som rör

  • Ekonomisk och fysisk planering.
  • Näringslivsfrågor.
  • Arbetsmarknadsfrågor.
  • Färdtjänst och riksfärdtjänst.
  • Idrottsanläggningar utom sim- och idrottshallen.
  • Kostproduktion.
  • Personalfrågor samt övriga frågor som inte hör till något annat utskott eller till någon annan nämnd.
Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 10 maj 2024

Kontakt

KommunalrådLinn Brandström0506-180 10linn.brandstrom@toreboda.se