Hemvårdsområden

Hemvården är uppdelad i olika geografiska områden.

Töreboda kommun är uppdelat i 7 geografiska hemvårdsområden. Varje område har en arbetsgrupp som arbetar inom just det området.

Hemvårdsområden i Töreboda kommun

Du som bor på nedan gatuadresser hör till hemvårdsområdet Centrum 1.

 • Allégatan.
 • Klockaregatan 1–3, och 5–12.
 • Kungsgatan 4–18.
 • Kyrkogatan.
 • Norra Torggatan, jämna nummer.
 • Nygatan.
 • Storgatan 1–8.
 • Trädgårdsgatan.
 • Tvärgatan.
 • Vasagatan.
 • Östra Torggatan 1–6.
HemvårdspersonalCentrum 10506-183 95

Du som bor på nedan gatuadresser hör till hemvårdsområdet Centrum 2.

 • Börstorpsgatan 1–15.
 • Drottninggatan 6.
 • Frögränd.
 • Garvaregatan.
 • Kungsgatan 22.
 • Norra Torggatan, ojämna nummer.
 • Parkgatan.
 • Storgatan 10–22.
 • Östra Torggatan 7–11.
HemvårdspersonalCentrum 20506-183 08

Området Centrum 3 innefattar alla boende i trygghetslägenhet på Klockaregatan 4.

HemvårdspersonalCentrum 30506-183 66

Hemvårdsområdet Moholm är uppdelat i två delar, Moholm 1 och Moholm 2. Du som bor inne i samhället eller utanför väster eller söderut hör till Moholm 1. Du som bor på landsbygden österut hör till Moholm 2.

HemvårdspersonalMoholm 10506-189 97
Moholm 20506-189 94

Hemvårdsområdet Norra består av landsbygden nordväst om tätorten, norr om väg 202. Inne i tätorten omfattas gatorna norr om Kyrkogatan och ända bort till och med Gastorp. På östra sidan kanalen omfattas Annedalsgatan och Haddebodavägen norrut. Även området längs järnvägens västra sida upp till ungefär i höjd med Boda.

HemvårdspersonalNorra0506-183 83

I hemvårdsområdet Södra ingår området väster om Torstorpsgatan och allt söder om Kvarngatan och Skolgatan. Området följer sedan väg 202 västerut och innefattar landsbygden söder om vägen. På östra sidan kanalen ingår området väster om Sötåsenvägen, inklusive Baltzar. Vidare fortsätter området österut med Fältvägen och Skogsvägen och sträcker sig ända bort till Halna. I söder går det ned ungefär till Fägre och sedan österut över Vassbacken till Tåtorp.

HemvårdspersonalSödra0506-183 68

Hemvårdsområdet Östra innefattar Slätte, Älgarås och landsbygden österut. I tätorten ingår även Kilen med hela Halnavägen, östra sidan av Sötåsenvägen ned till och med Ängsvägen och österut.

HemvårdspersonalÖstra0506-183 71
Publicerad: 14 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Enhetschef Hemvårdsområde Moholm och Centrum1–3Agneta Rahm0506-183 54agneta.rahm@toreboda.se
EnhetschefHemvårdsområde Norra, Södra, Östra och ServiceSara Arnham0506-182 25sara.arnham@toreboda.se

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00Centrum 1, Planeringsteam & Trygg Hemma0506-181 57
Centrum 2 & Centrum 30506-182 30
Norra & Östra0506-181 51
1:e biståndshandläggare0506-181 59