Ansvar för gator och vägar

Ansvar för gator och vägar är fördelat mellan staten, kommunen och enskilda vägsamfälligheter. Töreboda kommun ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i Töreboda tätort.

Inom ansvarsområdet ryms också cykelvägar, bidrag för enskilda vägar, gatubelysning, snöröjning, parkering, parkeringsövervakning och trafik.

För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare. Vägföreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på landsbygden. De enskilda vägar finns som regel utanför tätorterna.

Fastighetsägaren ansvar för snöröjning, halkbekämpning, sopning och växtlighet på trottoaren utanför fastighetsgräns.

Underhåll

Underhåll av gator och vägar innebär barmarksrenhållning såsom sopning, vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Underhåll sköts av ansvarig.

Felanmälan

Om du upptäcker något som är felaktigt eller som behöver åtgärdas ska detta felanmälas till ansvarig aktör. Du kan även göra en skadeanmälan via vår självserviceportal.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter för Töreboda kommun finns samlade i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt