Kilenskolan ligger i östra delen av Töreboda tätort med närhet till naturen och idrottsanläggningen Töreshov.

Skolan

Välkommen till Kilenskolan, skolan för elever i förskoleklass till årskurs 3 med tillhörande fritidshem.

Skoldagen börjar klockan 08.00 och slutar 12.50. Tisdagar och torsdagar slutar årskurs tre klockan 14.40. På skolan finns 13 klasser och cirka 240 elever. Skolan har egen matsal, idrottshall och skolbibliotek.

Trygghet, studiero och lekro

Kilenskolans verksamhet skall genomsyras av trygghet, studiero och lekro. Varje elev skall ges möjlighet, att utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Skolan och fritidshemmet arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt under elevernas hela skoldag.

Kilenskolans tre regler för social samvaro

  • Alla får alltid vara med i gemenskapen - det finns plats för alla.
  • Inget barn/elev bestämmer över något annat barn/elev.
  • När någon säger stopp eller sluta så måste man sluta omedelbart.

Skolan arbetar för att motverka alla former av kränkningar. Elevhälsan arbetar tillsammans med rektor och ansvarar för det främjande, förebyggande och akuta arbetet som nedtecknas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas och revideras årligen. Aktuell plan finns på skolan och fritidshemmet.

Fritidshem

Kilenskolans fritidshem har fyra avdelningar, Örnen, Måsen, Domherren och Falken, och är för barn som går på fritids från förskoleklass till årskurs 3. Örnen och Falken finns i modulbyggnaden närmast skogen, och övriga två avdelningar finns i huvudbyggnaden på Kilenskolan. Under morgonfritids, klockan 06.00–08.00, är alla avdelningar i huvudbyggnaden på Kilenskolan.

Öppettider: Måndag till fredag 06.00–18.00.

Studiedagar för fritidshemmet

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till fyra stängda studiedagar per år. Datum för fritidshemmens stängningsdagar finns på sidan Läsårstider och lov under fliken Stängningsdagar för fritidshemmen.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Kilenskolan
Falkstigen 2
545 34 Töreboda

Kontakt

Rektor KilenskolanÅsa Gyllensten0506-181 21asa.gyllensten@toreboda.se

Kilenskolan

Förskoleklass FA0506-189 12
Förskoleklass FC0506-182 98
Årskurs 10506-189 14
Årskurs 20506-189 17
Årskurs 30506-189 13
Lilla gruppen 1–3:an0506-189 35
SpeciallärareMalin Moberg0506-181 24
Telefon fritidshemAvdelning Örnen0506-181 82
Avdelning Måsen0506-181 81
Avdelning Domherren0506-181 23
Avdelning Falken0506-181 98

Relaterad information