Avgifter och villkor på Kulturskolan

För att studera på Kulturskolan krävs att du betalar en terminsavgift. Avgiften varierar beroende på vad för aktiviteter du deltar i. Kostnaden är beräknad per termin.

Avgifter

  • Grundkurs: 395 kronor per termin.
  • Ämneskurs: 790 kronor per termin.
  • Körsång: 395 kronor per termin.
  • Barndans 4 till 8 år: 395 kronor per termin.
  • Drama, dans eller film: 790 kronor per termin.
  • Vuxenundervisning: 1 355 kronor per termin.
  • Instrumenthyra: 335 kronor per termin.
  • Trumplatta: 225 kronor per termin.
  • Maxtaxa familj: 1 580 kronor per termin.

Grundkurs och ämneskurs

Till grundkurs räknas alla kurser till och med årskurs 2. Exempel "Karusellen" årskurs 1, Fiol årskurs F-1, Körsång årskurs F-1, Saxonett årskurs 1, samt Barndans 4-8 år. Som ämneskurs räknas all övrig instrumentundervisning, Solosång (från årskurs 4), Dans, Drama eller Teater från årskurs 2.
I årskurs 2 betalar man fortfarande den billigare avgiften 395 kronor. Från årskurs 3 betalar man 790 kronor för ämnet. Film och Foto kan väljas i årskurs 4 till 9 (för 790 kronor per termin). En elev som går på två ämnen, betalar halv kursavgift för det andra ämnet. En familj betalar högst 3 160 kronor i elevavgift per år. Instrumenthyra kan tillkomma. Ingen hyresavgift tas ut för horn, trombon, baryton, tuba eller cello. Ej heller för violin i årskurs 1. All orkester- och ensembleverksamhet är gratis. Även körsång om man går ett annat ämne.

Villkor

Anmälan är bindande och man måste säga upp platsen när man inte vill delta längre. Antagen elev är inskriven i kulturskolans verksamhet. Alla elever är garanterade minst 25 lektionstillfällen under ett läsår. Det innebär att vi kan ha annan verksamhet med eleverna så som konserter och projekt.
Avgiften för vuxenundervisning ligger utanför maxtaxan för familj. Avgifterna betalas terminsvis. (Terminsavgiften skickas ut). Elev- och hyresavgift betalas då eleven varit på sin första lektion under pågående termin. Nybörjare får prova på två lektioner gratis. Inbetald avgift återbetalas ej. Spelböcker, rörblad och strängar betalas av eleven.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Besöksadress

Kulturskolan, Teaterhuset
Kyrkogatan 26
545 30 Töreboda

Postadress

Töreboda kulturskola
Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

KulturskolechefBritt-Marie Särnefält Andersson0506-182 70britt-marie.sarnefalt-andersson@toreboda.se