Teknisk verksamhet MTG

Tekniska förvaltningen arbetar med tekniskt underhåll, vatten och avlopp, gator och parker och kommunens fastigheter. Tekniska nämnden sätter budget, mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp.

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun samverkar i en gemensam teknisk nämnd och verksamhet.

Chefer inom tekniska förvaltningen

Förvaltningschef

Fastighetsavdelningen

FastighetschefJoakim Halaby0501-75 61 13joakim.halaby@mariestad.se

Gatuavdelningen

Lokalvårdsavdelningen

LokalvårdschefChristina Peterson0501-75 61 52christina.peterson@mariestad.se

Produktionsavdelningen

ProduktionschefEmil Nordh0501-75 61 59emil.nordh@mariestad.se

Projektavdelningen

VerksamhetsutvecklareEmma Wiik0501-75 51 42emma.wiik@mariestad.se
VerksamhetsutvecklareAnders Persson0501-75 61 23anders.persson@mariestad.se

Vatten- och avloppsavdelningen

Publicerad: 05 mars 2024 Uppdaterad: 25 april 2024