Måltider i förskolan och skolan

Vårt mål är att skapa matglädje och servera god och näringsriktig mat. Att redan från tidig ålder visa vad som är bra mat är viktigt för att långsiktigt bidra till att förbättra folkhälsan.

Man och kvinna i köksarbetskläder serverar mat utomhus

Måltider i förskolan och skolan

Att skapa matglädje och väcka nyfikenheten på mat bland våra matgäster är ett av våra mål, liksom att maten ska vara god och näringsrik. Genom att ge barnen tillfälle att lära sig att tycka om många olika rätter och ge dem positiva attityder till mat bidrar vi till att grundlägga ett rikt matliv.

Vi satsar på att utveckla salladsbufféerna i våra kök och att laga mat från grunden i alla kök är för oss en självklar målsättning.

De flesta av våra kök är tillagningskök där all mat lagas på plats såsom frukost, lunch och mellanmål. Några av tillagningsköken lagar dessutom mat som skickas till något eller några av mottagningsköken.

I mottagningsköken görs frukost och mellanmål på plats. Huvudkomponenten till lunchen, till exempel köttfärssåsen, kommer från ett tillagningskök medan mottagningsköken själva tillagar komponenter som potatis, pasta och grönsaker.
I mottagningsköket gör man också i ordning salladsbuffén.

Matsedel

Påverka skolmaten

Skolmat engagerar och det är vi glada för, i våra restauranger har vi daglig kontakt med våra matgäster. Är du elev och vill kunna påverka måltiderna? Ta kontakt med din rektor och engagera dig i måltidsrådet på skolan. Kom också gärna och prata med oss direkt i skolrestaurangen.

Skolmjölkstöd från EU

Våra skolor deltar i EU:s skolprogram med ekonomiskt bidrag till skolmjölk. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

EU flagga

Syftet med visionen och kostpolicyn är att den ska styra verksamheten mot uppsatta mål samt att kommunens intentioner blir tydliga för kommuninvånare, personal samt matgäster.

Vision

Vi vill att matgästen ska få en trevlig totalupplevelse av måltiden. Den ska vara säker, god och näringsrik. Personalen har kunskap om måltidens förutsättningar och känner stolthet för den mat som serveras.

Kostpolicy

Måltiderna ska vara näringsrika, goda, omväxlande och anpassade efter matgästens behov. Det innebär att mat och måltiderna ska

  • Ta vara på sensoriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende, konsistens sam näringsinnehåll. Detta innebär framförallt att vår kommun arbetar för att servera nylagad mat och minimera varmhållningstider.
  • Följa de svenska näringsrekommendationerna och anpassas efter individuella behov utifrån etiska, kulturella, religiösa och medicinska skäl.
  • Följa Livsmedelsverkets råd för bra mat i skolan, förskolan samt äldreomsorgen.
  • Pedagoger, omsorgspersonal sam kostpersonal arbetar gemensamt för att tillgodose matgästens behov.

Måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam och maten ska vara trevligt serverad och presenterad. Det innebär att

  • Måltiden ska vara ett tillfälle för social gemenskap och samtal. För att det ska bli så krävs att det skapas förutsättningar för att gästen ska får tid på sig att äta, att dukningen är trevlig och att det är en rofylld miljö.

Vanliga frågor

Under perioden som utredning av medicinsk specialkost pågår så har man ett tillfälligt godkännande specialkost från mentor eller skolsköterska.

Barn med konstaterad födoämnesallergi behöver läkarintyg, för att få anpassad specialkost i förskola och skola. Dock är det bara barn med en läkardiagnosticerad allergi som ska få dessa intyg, och det är av största vikt att barnet får en korrekt konstaterad diagnos, och rätt uppföljning. Kravet gäller även personal som äter pedagogiska måltider.

Laktosintolerans är inte en sjukdom utan en ärftlig oförmåga att bryta ner laktos och sjukvårdsintyg för att bekräfta tillståndet utfärdas i regel inte.

Eftersom laktosintolerans hos små barn är extremt ovanligt ska förskolor inom Skaraborgs kommuner ej erbjuda specialkost vid besvär med magen då det mer troligt beror på annat, exempelvis sekundär laktosintolerans och då ska den primära orsaken utredas.

I Skaraborgs kommuners skolor ska måltider som klassas som låglaktos samt laktosfri dryck erbjudas i enlighet med Nationella riktlinjerna från Kost och Näring Nationella rekommendationer - Kost & Näring.

Många barn får helt felaktigt en allergidiagnos, eller den följs inte upp korrekt och sjukvårdsintyg skrivs och förnyas utan saklig grund. För att skolor och förskolor inom Skaraborgs kommuner ska kunna servera säker och korrekt medicinskt befogad specialkost har denna rutin tagits fram i samverkan mellan Skaraborgs kommuner och dess sjukhus.

Med medicinsk specialkost menas här kost anpassad efter ett visst fysiskt sjukdomstillstånd såsom allergi eller celiaki. För att säkerhetsställa att skolor och förskolor erbjuder rätt medicinsk specialkost krävs uppvisande av sjukvårdsintyg som styrker barnets behov.

Eleven och vårdnadshavare informerar vid skolstarten vid varje nytt läsår klasslärare eller mentor att eleven önskar vegetarisk kost serverad. Detta sammanställs i antal per klass som sedan vidarebefordras till köket vid varje terminsstart, via e-post med klassens namn av klasslärare eller mentor.

Eleven och vårdnadshavare informerar vid skolstarten till klasslärare eller mentor att eleven önskar minus fläskkött serverad. Detta sammanställs i antal per klass. Sedan vidarebefordras detta till köket vid varje terminsstart via e-post med klassens namn av klassföreståndare eller mentor.

Allergi mot mjölkprotein och laktosintolerans är två olika diagnoser. Vid mjölkproteinallergi tål man inte proteinerna i mjölken och måste utesluta all sorts mat med mjölk i. Mjölkproteinallergi är vanlig hos små barn men växer ofta bort.

Vid laktosintolerans får man magbesvär av mjölksocker, laktos. Då gäller det att istället begränsa intaget av mjölkprodukter. De flesta med laktosintolerans tål den mängd laktos som finns i en deciliter mjölk. Laktosintolerans är ovanligt hos barn. Om man har genetisk ärftlighet för att utveckla laktosintolerans ökar känsligheten för laktos med åldern.

Om ditt barn är diagnosticerad med en livslång sjukdom som kräver specialkost livet ut, till exempel celiaki, behöver du inte göra en ny utredning för att få specialkost utan det räcker med ett läkarintyg som styrker detta.

Om det däremot tidigare funnits andra behov av specialkost som finns angivna på läkarintyget men där behovet nu inte finns längre behöver läkarintyget förnyats så att det bara är det aktuella behovet av specialkost kvar. Till exempel vid samtidig celiaki och äggallergi tidigare, men där allergin mot ägg har försvunnit men celiaki finns kvar så behöver det skickas in ett läkarintyg som nu bara anger behovet av glutenfri kost.

Pedagog eller mentor tillsammans med måltidspersonalen kommer då att genomföra en anpassning med samråd med elev, vårdnadshavare och elevhälsotemet.

Använd e-tjänsten för att ansöka om medicinsk specialkost.

Publicerad: 04 mars 2024 Uppdaterad: 02 juli 2024

Kontakt

Måltidschef Töreboda och Gullspångs kommunerTomas Karlsson0551-360 23tomas.karlsson@gullspang.se
Måltidsutvecklare Töreboda och Gullspångs kommunerMichael Davidsson0506-180 75michael.davidsson@toreboda.se
Samordnare och teamleader Töreboda och Gullspångs kommunerCaroline Granberg0506-180 74caroline.granberg@toreboda.se

Kontakt verksamhet

Köket Centralskolan0506 - 180 99
Centralköket Björkängen0506 - 180 73
Köket Kilenskolan0506 - 181 29
Köket Älgarås skola0506 - 182 15
Köket Moholm skola0506 - 183 48
Köket Björkängens restaurang0506 - 180 72

Relaterad information