Avfallsmottagning för fritidsbåtshamnar

Från 1 januari 2024 ska alla fritidsbåtshamnar som har fler än 25 fritidsbåtar ha en godkänd avfallshanteringsplan samt en mottagningsanordning för avfall. Detta enligt Transportstyrelsens nya föreskrift om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12).

Avfallshanteringsplaner

Båtklubbar ska skicka in sina avfallshanteringsplaner till Miljö och byggnadsnämnden.

Publicerad: 23 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information