Biståndshandläggare

Om du önskar hjälp och stöd som omfattas av det kommunala ansvaret är det kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilka hjälpinsatser du kan erbjudas. Det kan till exempel handla om hemtjänst, ledsagare, avlösning i hemmet, trygghetsskapande utrustning, korttidsvistelse, växelvård eller särskilt boende.

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00Centrum 1, Planeringsteam & Trygg Hemma0506-181 57
Centrum 2 & Centrum 30506-182 30
Norra & Östra0506-181 51
LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54
1:e biståndshandläggare0506-181 59
Publicerad: 14 februari 2024 Uppdaterad: 21 mars 2024