Ansökan och information om hemtjänst

Vid ansökan utreds dina behov av kommunens biståndshandläggare som sedan prövar och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL. Detta innebär att det stöd du får alltid är behovsprövat och att insatserna ser olika ut för varje person.

Ditt stödet utformas som en hjälp till självhjälp, vilket ger dig möjlighet att leva och bo självständigt med respekt för självbestämmande och integritet. Du kan ansöka om vissa insatser via kommunens Medborgartjänst, i övrigt så kontaktar du kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan och utreder ditt behov.

Vår personal

I hemtjänsten möts du av kunnig personal med ambitionen att du ska trivas och att du ska få stöd med det du behöver i vardagen. Där arbetar både män och kvinnor, yngre och äldre med olika bakgrund och nationalitet. Vi värdesätter detta och förväntar oss att alla är lika välkomna i ditt hem.

Vi har tystnadsplikt och får inte berätta om dig eller dina behov för utomstående.

Vad får jag betala?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Hur mycket du får betala beror bland annat på din inkomst. Avgiftshandläggaren utgår från din rapporterade inkomst, kommunens maxtaxa och förbehållsbelopp för att räkna ut ditt avgiftsutrymme.

Publicerad: 14 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00Centrum 1, Planeringsteam & Trygg Hemma0506-181 57
Centrum 2 & Centrum 30506-182 30
Norra & Östra0506-181 51
1:e biståndshandläggare0506-181 59

Kontakt

Enhetschef Hemvårdsområde Moholm och Centrum1–3Agneta Rahm0506-183 54agneta.rahm@toreboda.se
EnhetschefHemvårdsområde Norra, Södra, Östra och ServiceSara Arnham0506-182 25sara.arnham@toreboda.se
AvgiftshandläggareJenny Augustsson0506-181 58jenny.augustsson@toreboda.se

Relaterad information