Faderskap och föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa faderskap och föräldraskap. Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Detta måste göras inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad direkt via Skatteverkets e-tjänst.

Familjerätten efter 14 dagar

Om det har gått längre tid än 14 dagar eller ni inte haft möjighet att bekräfta via Skatteverket kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse till familjerätten.

Om det föreligger någon som helst osäkerhet kring faderskapet/föräldraskapet hanteras ärendet alltid av familjerätten.

Så här går det till

  • Om ingen ansökan om föräldraskap har skett till Skatteverket inom 14 dagar får familjerätten en underrättelse. Familjerätten kontaktar de nyblivna föräldrarna. Uppgifter om barnet och om föräldrarna samlas in för att upprätta dokument som ska skrivas under av de båda föräldrarna.
  • Förstagångsföräldrar kallas till besök på Lotsen. Har föräldrarna gemensamma barn sedan tidigare finns möjlighet att få blanketterna hemskickade för påskrift.
  • Den som fött barnet får svara på frågor om vem som är den andre föräldern till barnet. Den andra föräldern får sedan bekräfta detta.
  • Kopia på legitimation ska lämnas in av båda föräldrarna. Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning krävs också att en kopia på samtyckesblanketten från kliniken lämnas in.
  • När faderskap-/föräldraskapsbekräftelsen är klar anmäler kommunen faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket.
  • När ett barn till en ogift mamma föds, har mamman ensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna önskar gemensam vårdnad, anmäls detta i samband med faders- eller föräldraskapsbekräftelse. Det är mamman som bestämmer vilken vårdnad som är aktuell.
Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt

Skatteverket0771-567 567