Kvalitetsarbete och inflytande inom utbildning

Årligen upprättas en kvalitetsrapport på samtliga förskolor och skolor som sänds vidare till huvudmannen.

Ett av underlagen är föräldraenkäter inom förskola och fritidshem, samt elevenkäter inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning gällande trygghet, inflytande och delaktighet samt intresseväckande undervisning.

I kvalitetsrapporten redovisas bland annat resultat från enkäterna, statistik över prov- och betygsresultat och personaltäthet. Det redogörs också av arbetet med de prioriterade mål som huvudmannen och enheten årligen sätter för verksamheten.

Offentlig statistik för utbildningsområdet finns på Skolverkets webbplats där statistik för kommunens skolor kan sökas fram.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Utredningsansvarig
Kommunhuset, våning 2
Drottninggatan 4
545 22 Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

UtredningsansvarigFredrik Lindström0506-180 97fredrik.lindstrom@toreboda.se