I Töreboda kommun finns anpassad grundskola på två skolor, Nyponets skola vid Kilenskolan och Bryggans skola vid Centralskolan.

Vad är anpassad grundskola

Om det, efter utredning, bedöms att en elev inte kan nå grundskolans mål på grund av intellektuell funktionsnedsättning har eleven rätt att gå i anpassad grundskola. Det är vårdnadshavaren som väljer om barnet ska gå i anpassad grundskola eller inte, efter den utredning som är gjord.

Anpassade grunskolans elever har skolplikt i nio år.

Anpassad grundskola och gymnasieskola i Töreboda kommun

Kommunens elever i anpassad grundskola som läser ämnesområden erbjudas i första hand plats på Nyponets skola vid Kilenskolan från årskurs 1. Bryggans skola vid Centralskolan erbjuder plats för elever som läser ämnen från åk 4. Bryggans skola erbjuder även elever att läsa mot ämnesområden för årskurs 4-9 samt anpassad gymnasieskola med inriktning individuellt program då det bedöms gynnsamt för eleven. Det görs alltid en sammantagen behovsprövning utifrån elevens bästa om vilken placering som är mest lämpad för eleven. Detta sker i samråd med vårdnadshavare, elevhälsa och övriga skolors rektorer.

Nyponets skola

Nyponets skola ligger i en egen byggnad på Kilenskolans skolområde med närhet till naturen. I lokalerna som är individanpassade finns också ett sensoriskt rum som stimulerar elevernas sinnen, verkar avslappnande och lugnande. Skolgården inrymmer en anpassad naturstig som är tillgänglig för alla elever.

Bryggans skola

Bryggans skola ligger i en mellanbyggnad med egen korridor och flera anpassade lektionssalar i Centralskolans lokaler. Till Bryggans skola hör en stor altan med ett mindre intilliggande grönområde.

Fritidshem

Elever inom anpassad grundskola har rätt att gå på fritidshemmet Lärkan som finns på Nyponets skola.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Anpassad grundskola
Bryggans skola
Kyrkogatan 26
Töreboda

Nyponets skola
Falkstigen 2
Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Rektor anpassad grundskolaTherese Broholm0506-181 62therese.broholm@toreboda.se

Anpassad grundskola

Bryggans skola0506-182 54
Nyponets skola0506-181 85

Relaterad information