Välja grundskola

Som vårdnadshavare har du rätt att söka skolplats för ditt barn på den skola du önskar att ditt barn ska gå. Detta gäller både om du söker kommunal eller fristående skola i Töreboda kommun.

Skolansökan

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år till och med nionde klass gäller skolplikt.

Alla sexåringar som ska börja förskoleklass får information hemskickad i början på det kalenderår då de fyller sex år. I april skickas inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

Du som vårdnadshavare måste göra ett aktivt skolval oavsett om ditt barn önskar gå på fristående eller kommunal grundskola. Valet gör du via e-tjänsten för skolansökan. Ansökan till fristående skola görs direkt till respektive skola. Söker du plats för ditt barn i en annan kommun och fortfarande är folkbokförd i Töreboda kommun behöver du meddela skoladministrationen i Töreboda kommun detta.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att göra ett fullständigt skolval.

Om du inte har tillgång till internet eller möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta skoladministrationen.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett aktivt skolval till förskoleklass innan skolvalsperiodens slut kommer ditt barn placeras på den till folkbokförd adress närmaste skola med kvarvarande ledig plats.

I händelse av att en skola får fler sökande än lediga platser kommer respektive huvudmans urvalskriterier att ligga som grund för urvalet.

Vårdnadshavare som har barn i skolpliktig ålder, 6-15 år, som önskar skolgång i Töreboda kommun, när barnet är folkbokförd i annan kommun, eller om en elev önskar gå kvar i skolan efter utflytt till annan kommun ska skicka in en ansökan till Töreboda kommun.

Enligt skollagen har en elev rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än där eleven är folkbokförd

  • Om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola.
  • Elevens vårdnadshavare önskar så och Töreboda kommun godkänner ansökan.
  • Om det för eleven återstår endast en årskurs, har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen.

Ansökan ska skrivas under av båda vårdnadshavarna och skickas in i god tid före skolstart. För elev som redan går i grundskolan i Töreboda kommun, och tänker gå kvar, ska ansökan skickas in så fort eleven blivit folkbokförd i annan kommun.

Om ni inte har möjlighet att skriva ut blanketten så kan ni vända er till skoladministratören eller direkt till barnets skola.

När du som vårdnadshavare till barn i skolpliktig ålder, 6-15 år, planerar att flytta till annan kommun behöver du anmäla detta i e-tjänsten Utflyttning till annan kommun. Det är viktigt att du anger till vilken kommun ni flyttar och kontaktuppgifter till skolan där barnet ska börja. Kom även ihåg att anmäla flytt i god tid till Skatteverkets folkbokföring.

Vänd dig till skoladminstratören eller rektor för ditt barns skola om du inte kan använda e-tjänsten.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Skoladministrationskoladmin@toreboda.se
Rektor KilenskolanÅsa Gyllensten0506-181 21asa.gyllensten@toreboda.se
Rektor BjörkängsskolanCarina Andersson0506-180 67carina.andersson@toreboda.se
Rektor Moholms skolaJohan Berg0506-183 52johan.berg@toreboda.se
Rektor Älgarås skola och Näckrosens förskolaLouise Belsing0506-180 69louise.belsing@toreboda.se
Rektor Töreboda CentralskolaAndré Aldenhov0506-181 09andre.aldenhov@toreboda.se
Biträdande rektor Töreboda CentralskolaBerith Isaksson0506-182 07berith.isaksson@toreboda.se

Relaterad information