Etableringsområden i Töreboda kommun

Töreboda kommun ser en ökad efterfrågan för större företagsetableringar i Skaraborg och Töreboda är inget undantag.

Med goda kommunikationer och tillgänglig företagsmark skapar vi många möjligheter för dig som företagare att etablera dig på orten. Vi arbetar löpande med att främja ett positivt företagsklimat i kommunen och identifierar och utvecklar områden som är perfekta för företagsetableringar. För närvarande kan vi erbjuda Rotkilens företagspark och Site Moholm, två områden belägna i nära anslutning till Västra stambanan och med en tillförlitlig elförsörjning. Dessutom är områdena placerade strategiskt med närhet till inte bara Töreboda, utan även till städer som Skövde, Mariestad och Tibro, vilket öppnar upp för mångsidiga affärs- och pendlingsmöjligheter.

Företagsmark i Töreboda

Upptäck företagsmöjligheterna i den södra delen av Töreboda mellan Västra stambanan och Göta kanal. Med 190 000 m2 mark detaljplanerad mark, varav 45 000 m2 är reserverad, erbjuder Rotkilen Företagspark en idealisk plats för ditt företags framtid.

Företagsmark Moholm

I kommunens översiktsplan finns ett stort markområde på drygt 1 000 000 m2 för industriändamål. Se informationsfilmen som beskriver området och dess förutsättning.

Business Region Skaraborg

Vi är stolta över vårt nära samarbete med Business Region Skaraborg, en värdefull partner som hjälper oss att skräddarsy lösningar för företag och matcha deras etableringsförfrågningar med tillgänglig mark. Tillsammans strävar vi efter att skapa en dynamisk och framgångsrik näringslivsmiljö som gynnar både företag och hela samhället.

En regional kraft för investeringar

Töreboda kommun är en del av Business Region Skaraborg, ett regionalt samarbete mellan 15 kommuner i Skaraborg med fokus på investeringsfrämjande arbete. Genom att erbjuda fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker den bästa platsen för etablering, är Business Region Skaraborg en oumbärlig resurs. Vårt uppdrag är tydligt – att utveckla, samordna och driva det gemensamma investeringsfrämjande arbetet för Skaraborg. Som en regional partner till Business Sweden är vi en integrerad del av Sveriges nationella investeringsfrämjande arbete. Vi arbetar tillsammans med och för Skaraborgs 15 kommuner, med det övergripande målet att attrahera etableringar, investeringar, skapa arbetstillfällen och locka kompetens till vår blomstrande region.

Film om Business Region Skaraborg

Kort om filmen: Verksamheten startade som ett projekt 2018, då Skaraborgs 15 kommuner såg ett gemensamt behov av att kraftsamla kring det investeringsfrämjande arbetet. Projektmålen är uppfyllda och organisationen är numera en permanent verksamhet under Skaraborgs Kommunalförbunds regi.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

NäringslivsstrategJohan Storm0506-182 77johan.storm@toreboda.se
Projektledare samhällsbyggnad0506-180 90samhallsbyggnad@toreboda.se