Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter som väljs på fyra år.

Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten, kommunens pengar, ska fördelas. Det är även här som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms och här väljs också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige fastställer även kommunens förvaltningsorganisation och beslutar om förändringar i förvaltningens organisationsstruktur.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

  • Socialdemokraterna 9 mandat.
  • Moderaterna 9 mandat.
  • Sverigedemokraterna 6 mandat.
  • Centerpartiet 4 mandat.
  • Vänsterpartiet 2 mandat.
  • Liberalerna 1 mandat.

Kommunfullmäktige 15 oktober 2022- 14 oktober 2026

  • Ordförande: Anne-Marie Lundin (M).
  • 1:e vice ordförande: Björn Lagerqvist (M).
  • 2:e vice ordförande: Leif Börjesson (S).

Ledamöter

Lista med ledamöter, parti och e-postadress.

Ersättare

Lista med ersättare, parti och e-postadress.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt