Marklov behövs inom område med detaljplan för att fylla ut eller schakta så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Du får påbörja ditt arbete när marklovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Marklov behövs för markarbeten som avsevärt ändrar markens höjdläge inom områden med detaljplan. Normalt ligger gränsen för lovpliktiga höjdförändringar vid plus/minus 0,5 meter. Om du samtidigt skall bygga något behövs inget separat marklov utan markförändringarna hanteras parallellt med bygglovet.

Det kan också behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Skälen till att marklov behövs är framför allt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras.

Handlingar som behövs vid en ansökan om marklov är:

  • Ansökan om marklov.
  • Situationsplan.
  • Sektionsritning som visar befintlig och ny marknivå.
  • Kontrollplan.

Sök marklov

Du kan söka marklov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via e-post eller post.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Drop in-tider

Torsdagar 14.00–16.30

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se
Telefontider måndag–fredag 10.00–12.00Handläggare på byggavdelningen0501-75 60 10mbn@mariestad.se