Trygghetsskapande arbete

Töreboda kommun ska man kunna bo och verka i en trygg och säker miljö. Inom området trygghet och säkerhet ingår brotts- och olycksförebyggande arbete samt krisberedskap.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Töreboda kommuns brottsförebyggande arbete sker inom skola, socialtjänst, samhällsplanering och kommunalteknisk verksamhet. Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommuner samverkar i det brottsförebyggande arbetet. Samverkan sker också med polis och andra myndigheter.

Olycksförebyggande

Olyckor som kan uppstå är trafikolyckor, brand i byggnad, drunkningsolyckor, fallolyckor med mera.

Ditt ansvar att skydda liv, egendom och att inte orsaka olyckor

Varje medborgare har ett ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och att inte orsaka olyckor..

Kommunens ansvar vid olyckor

Först när människor inte längre klarar av det ansvaret ska samhällets resurser träda in. Räddningstjänstens olycksförebyggande arbete finns till för att ge stöd till den enskilde för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckorna.

Samhällskriser

En samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Samhällskrisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning.

Ditt ansvar att skydda dig själv och de dina

De flesta av oss har ingen erfarenhet av en allvarlig samhällskris. Kanske tänker du att det aldrig kan hända dig. Att tänka över vilka samhällskriser som kan drabba dig är en bra förberedelse. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att skaffa en hemberedskap för en vecka. Läs mer hur du skaffar dig en egen hemberedskap under Dinsäkerhet.se

Kommunens ansvar vid samhällskriser

Kommunen ska enligt lag ha förmåga att hantera en samhällskris. Kommunen ska:

  • Skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa genom att vart fjärde år göra en risk- och sårbarhetsanalys. De risker som är identifierade och rör allmänheten finns beskrivna under risker och hot.
  • Informera om samhällskrisen när den har inträffat.
  • Hantera de samhällskriser som uppstår. Om samhällskrisen kräver särskild ledning finns en organisation för det som möjliggör snabbaree beslutsvägar. Kommunen ska också kunna samverka med andra kommuner, myndigheter och privata aktörer för att hantera samhällskrisen.
  • Ha en förmåga att stå emot störningar vid samhällskriser.
Publicerad: 05 april 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Telefonnumret går till kommunens växelnSäkerhetssamordning Töreboda och Gullspång0506-180 00sakerhet@gullspang.se
KommunpolisHelén Benjaminsen010-565 73 08helen.benjaminsen@polisen.se
Brottsförebyggande samordnareBirgitta Rask0506-181 74birgitta.rask@toreboda.se