Familjer, barn och ungdomar kan hamna i situationer i livet där de behöver utökat stöd eller avlastning. De kan då behöva en kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Familjehem

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet under en längre tid. Familjehemmet ersätter den ordinarie familjen då barnet/ungdomen på grund av olika omständigheter inte kan bo kvar hemma.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är medmänniskor som kompletterar och/eller avlastar barnets/barnens och föräldrarnas livssituation.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska medverka till att bryta eventuell isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter. En kontaktfamilj är medmänniskor som kompletterar och/eller avlastar barnets/barnens och föräldrarnas livssituation.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar socialsekreterare på Individ och familjeomsorgen som kan informera om insatser och hjälpa till med ansökan.

Vill du eller din familj bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Vi söker dig som är intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Fyll i intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare på socialtjänsten eller så kan du maila någon av familjehemssekreterarna.
Läs gärna berättelser om familjer och personer som gör en insats för barn på olika sätt på Socialstyrelsens webbplats.

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem tar ni emot barn eller ungdom i ert hem som ska leva tillsammans med er. Uppdragets längd kan variera från att barnet eller ungdomen stannar några månader, något år eller bor kvar till det blivit vuxet.

Som familjehem har ni en viktig roll i barnets vardag och livssituation. Det är av stor vikt att ni som familj har tid, engagemang och ork för att ta med ett barn eller ungdom i ert familjeliv. Ett familjehem kan se olika ut, man kan vara ensamstående, sambo eller gift.

Socialtjänsten utreder vilka resurser familjehemmet har men det är vård och omsorgsutskottet som godkänner dem. Arvode och ersättning för uppdraget utgår från Sveriges kommuner och reginers rekommendationer (SKR).

Vad förväntas av ett familjehem?

Familjehemmets uppdrag varierar beroende på barnets eller ungdomens behov. Som familjehem förväntas ni kunna ge barnet/barnen och/eller ungdomen en trygg miljö samt ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i er vardag. I uppdraget som familjehem är det av stor vikt att ni lyssnar på, uppmuntrar och är ett stöd för barnets eller ungdomens egna resurser.

Det är av stor vikt att skapa ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Som familjehem har ni tystnadsplikt vilket innebär att ni inte får berätta om de uppdrag ni har eller har haft.

Vilka kan bli familjehem?

Ett familjehem ska stå för en trygg och stabil livssituation. Utdrag ur belastnings-och misstankeregistret kommer att erfordras vid ett eventuellt uppdrag. Det är Socialtjänsten tillsammans med vård och omsorgsutskottet i kommunen som tillsätter familjehemmet efter att en utredning har genomförts. I uppdraget kommer ni få stöd av socialtjänsten samt erbjudas utbildning.

Är ni intresserade av att bli familjehem så gör er intresseanmälan via länken.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

När en familj behöver avlastning och/eller stöd kan en kontaktfamilj tillsättas som resurs som avlastar familjen genom att barnet/barnen eller ungdomen bor hos er ett par dygn i månaden. Det finns olika skäl till varför en kontaktfamilj behövs till exempel kan barnet eller den unge vara i behov av mer vuxenkontakt. Alla har rätt att ansöka om stöd i form av en kontaktfamilj när de befinner sig i en svår situation.

En insats i form av en kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Arvode och ersättning för uppdraget utgår från Sveriges kommuner och regioners rekommendationer (SKR).

Vad förväntas av en kontaktfamilj?

Kontaktfamiljens uppdrag varierar beroende på barnets eller ungdomens behov. Som kontaktfamilj förväntas ni kunna ge barnet/barnen och/eller ungdomen en trygg miljö samt ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i er vardag. Likväl vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. I uppdraget som kontaktfamilj är det av stor vikt att ni lyssnar på, uppmuntrar och är ett stöd för den berörda familjens egna resurser.

Det är av stor vikt att skapa ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Som kontaktfamilj har ni tystnadsplikt vilket innebär att ni inte får berätta om de uppdrag ni har eller har haft.

Vem kan bli kontaktfamilj?

En kontaktfamilj ska stå för en trygg och stabil livssituation. Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret kommer att erfordras vid ett eventuellt uppdrag. Det är Socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktfamilj efter att en utredning har genomförts. I uppdraget kommer ni få stöd av socialtjänsten.

Är ni intresserade av att bli kontaktfamilj så gör er intresseanmälan via länken på denna sida.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag. Målet med uppdraget är att i förebyggande syfte främja barn och ungdomars utveckling samt sociala kontakter. Familjer med barn och ungdomar som saknar vuxenkontakt kan ha rätt att få kontaktperson. Alla har rätt att ansöka om stöd i form av en kontaktperson när de befinner sig i en svår situation.

En insats i form av en kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Arvode och ersättning för uppdraget utgår från Sveriges kommuner och regioners rekommendationer (SKR).

Vad förväntas av en kontaktperson?

Kontaktpersonens uppdrag varierar beroende på barnets eller ungdomens behov. Som kontaktperson förväntas du vara en förebild. Att vara kontaktperson innebär att du träffar barnet eller ungdomen över en fika, promenad eller att ni gör en aktivitet ihop. Uppdragets omfattning varierar i timmar och tillfällen beroende på den enskildes behov. Det är av stor vikt att skapa ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Som kontaktperson har du tystnadsplikt vilket innebär att du inte får berätta om de uppdrag du har eller har haft.

Vem kan bli kontaktperson?

En kontaktperson ska vara fyllda 18 år och vara en trygg person med en stabil livssituation. Utdrag ur belastnings-och misstankeregistret kommer att erfordras vid ett eventuellt uppdrag. Det är Socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktperson efter att en utredning har genomförts.

Är du intresserad av att bli kontaktperson så gör din intresseanmälan via länken på sidan.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Besöksadress

Socialkontoret
Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–12.00

Kontakt

Socialkontoret reception0506-181 30

Kontakt familjehemssekreterare

EnhetschefIFO barn och familjAnna-Lena Rydberg0506-181 64anna-lena.rydberg@toreboda.se

Relaterad information