Anpassad grund- och gymnasieskola

I Töreboda kommun finns anpassad grundskola på två skolor, Nyponets skola vid Kilenskolan och Bryggans skola vid Centralskolan. Bryggans skola erbjuder även anpassad gymnasieskola med inriktining mot individuella programmet.

Om anpassad grund- och gymnasieskola

Om det, efter utredning, bedöms att en elev inte kan nå målen i grundskolan eller gymnasieskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning har eleven rätt att gå i anpassad grund- och gymnasieskola.

Anpassade grunskolans elever har skolplikt i nio år. Kommunens elever i anpassad grundskola som läser ämnesområden erbjudas i första hand plats på Nyponets skola vid Kilenskolan från årskurs 1. Bryggans skola vid Centralskolan erbjuder plats för elever som läser ämnen från åk 4. Bryggans skola erbjuder även elever att läsa mot ämnesområden för årskurs 4-9 samt anpassad gymnasieskola med inriktning individuellt program då det bedöms gynnsamt för eleven. Det görs alltid en sammantagen behovsprövning utifrån elevens bästa om vilken placering som är mest lämpad för eleven. Detta sker i samråd med vårdnadshavare, elevhälsa och övriga skolors rektorer.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Anpassad grundskola
Bryggans skola
Kyrkogatan 26
Töreboda

Nyponets skola
Falkstigen 2
Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Rektor anpassad grundskolaTherese Broholm0506-181 62therese.broholm@toreboda.se

Anpassad grundskola

Bryggans skola0506-182 54
Nyponets skola0506-181 85