Barnets vistelsetid på förskolan

Barnens schematid baseras på vårdnadshavares arbetstid eller studietid inklusive rimlig gång- eller restid samt lämning och hämtning.

Vid oregelbunden arbetstid, exempelvis nattarbete (klockan 00.00–06.00), gäller även skälig tid för vila på dagen. Den vårdnadshavare som börjar sitt arbete/studier senast och den som avslutar sitt arbete/studier tidigast är det som styr barnets schematider. Står man på inringning eller av andra skäl har svårt att lämna in ett schema måste man prata med personalen om detta. Vid syskon på samma förskola måste det läggas in tider för samtliga barn.

När det saknas tider i TYRA räknar vi med att ditt barn inte behöver plats den dagen. Vi bemannar efter antal barn.

Schemaändringar på inlämnat schema kan göras fram till två dagar innan, är ni i behov av att ändra schemat, ta kontakt med avdelningen. Möjlighet att lägga in tider för lov kommer kunna göras ca fyra veckor innan lov och stängas ca två veckor innan lovet.

Oregelbundna arbetstider

Vårdnadshavare som har oregelbundna arbetstider till exempel står på inringning ska barnet ha 15 timmar i grundschema. Om vårdnadshavaren får arbete någon/några dagar i veckan och denna tid överstiger 15 timmar tas resterande ”15 timmarstider” bort under aktuell vecka.

Växelvis boende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till förskola utifrån vårdnadshavares arbetstider där barnet för tillfället vistas.

Lämning och hämtning

Vårdnadshavare ansvarar för barnet i samband med lämning och hämtning.

Tillfällig permittering

Ett barn vars vårdnadshavare blivit permitterade från sitt arbete har rätt till minst 15 timmars vistelsetid på förskolan per vecka. Om vårdnadshavare arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna.

Vård av barn (VAB)

När vårdnadshavare vårdar syskon som är sjukt har det friska syskonet rätt till 15 timmar på förskolan. Vid till exempel magsjuka gäller särskilda regler.

Sjukskrivning

Vid vårdnadshavares sjukdom har barnet rätt till vistelse om så behövs efter den andre vårdnadshavarens arbetstid under en vecka. Därefter gäller att barnet får komma 15 timmar vecka. Varje förskola bestämmer var dessa timmar kommer att förläggas under dagen.

Om vårdnadshavare som är arbetslös/föräldraledig blir sjukskriven har barnet rätt att komma 15 timmar vecka. Vid vårdnadshavares sjukhusvistelse ändras tiden efter den vårdnadshavare som lämnar och hämtar barnet. Om barnet behöver mer tid på förskolan beslutar rektor i varje ärende och det är alltid barnets eget behov som styr. Förskolan kan be vårdnadshavare att visa intyg som styrker sjukskrivningens omfattning.

Semester

När vårdnadshavare har semester är barnet ledigt från förskolan.

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning.

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov.

Sammanslagning

Vid lov och klämdagar samarbetar förskolorna och fritidshemmen. Det innebär att barnen får vara på en annan förskola eller fritidshem än den de brukar vara på. På loven arbetar vikarier.

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom eller yttre omständigheter gäller force majeure vilket innebär att de som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av stängning inte har rätt till skadestånd från kommunen.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Kyrkogatan 26
545 21 Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se
Vård- och omsorgschef Äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt IFO barn och familjAnn-Sofie Eklund Karlsson0506-182 39ann-sofie.eklund-karlsson@toreboda.se

Relaterad information