Budget - och skuldrådgivning

Behöver du stöd att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi?

Budget- och skuldrådgivaren kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation.

  • Vi kan hjälpa till med ekonomiska beräkningar.
  • Vi kan ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering.
  • Vi kan hjälpa till att räkna fram realistiska betalningsförslag för dig som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som önskar andra typer av betalningsuppgörelser.
  • I samråd med dig kan vi arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Rådgivningen är kostnadsfri. Enligt skuldsaneringslagen ska alla kommuner erbjuda skuldsatta personer rådgivning.

Information om Signs of Safety

Töreboda kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden, ESF till kompetensutveckling för socialtjänsten under perioden 202309-01 till 2025-08-31. Under hösten 2023 har socialtjänsten i Töreboda kommun påbörjat införandet av Signs of Safety som är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med dem vi möter i syfte att skapa goda relationer och stöttande nätverk runt barn, familjer och enskilda vuxna.

Med utgångspunkt i barns, familjers och enskilda vuxnas egna resurser är ett mål att personen eller familjen ska uppleva att de får rätt stöd eller insats. Ett annat mål är att nätverket runtom ska uppleva ökad delaktighet i hela processen. För socialtjänsten i Töreboda kommun är satsningen även viktig för att kunna ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Samtidigt som vi genom vårt långsiktiga utvecklingsarbete ska säkerställa att vi är hållbara över tid.

Logotype medfinansieras av Europeiska unionen
Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Öppettider

Måndag–onsdag 08–00-09–30
Fredag 08–00-09–30

Kontakt

Budget- och skuldrådgivareAnna Glassell0506-180 42budgetradgivning@toreboda.se

Relaterad information