Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning bidrar till att ge eleven inom grundskolan kunskaper och färdigheter som underlag för beslut om framtida studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning ska utgå från elevens behov och förutsättningar och anpassas för att på bästa sätt stödja eleven i att identifiera sina intressen och möjligheter samt kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val.

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven utifrån sina förutsättningar ska

  • Bli medveten om sig själv.
  • Bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken.
  • Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen.
  • Lära sig att fatta beslut.
  • Lära sig att genomföra sina beslut.
  • Få förståelse för konsekvenser av sina beslut.

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs stänigt pågående karriärprocess.

I studie- och yrkesvägledarens roll ingår

  • Vägledningssamtal för att ge eleven förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
  • Information till elever och föräldrar om yrken och utbildningar.
  • Motiverande samtal för att stärka elevens tillit till den egna förmågan att fullfölja sina studier.
  • Stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.

Har du frågor eller funderingar kring detta går det bra att kontakt studie- och yrkesvägledaren.

Publicerad: 07 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare, SYV Töreboda CentralskolaRodica Lotrean0506-181 07rodica.lotrean@toreboda.se

Relaterad information