Korttidsvistelser och korttidstillsyn för barn och unga

Korttidsvistelse och korttidstillsyn är insatser för att ge avlastning åt anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem, under en kortare eller längre tid. Syftet med korttidsvistelse är dels att den enskilde erbjuds miljöombyte och rekreation, dels att de anhöriga får avlastning i sitt omvårdnadsarbete.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet som erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov för barn och ungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning.

Killingen

Töreboda kommun har korttidsvistelse och korttidstillsyn på Killingen. Killingens korttidsvistelse har för närvarande 5 platser där barn och ungdomar turas om att vistas på korttids för att ge föräldrarna avlastning.

Killingens korttidstillsyn är för skolbarn och ungdomar 12 till 21 år. Korttidstillsyn kan erbjudas före och efter skoldagen samt på lovdagar när föräldrarna arbetar.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Publicerad: 13 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Killingen
Lantmannagatan 2
545 32 Töreboda

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54

Kontakt

EnhetschefGruppbostad LSS och Korttidsvistelse/-tillsyn för barn/ungdomCharlotta Westerstrand0506-182 84charlotta.westerstrand@toreboda.se