Ansökan om plats till förskola

För att få en plats måste ditt barn ha fyllt 1 år och vara folkbokförd i Töreboda kommun. Anmälan ska senast 4 månader före önskat placeringsdatum, placeringsdatum är första introduktionsdagen. Barnen placeras i turordning efter anmälans ankomst samt önskat placeringsdatum. Ditt barn kommer att placeras på en förskola där det finns plats. Om ditt barn har syskon som går på förskola försöker vi alltid placera på samma förskola.

Plats garanteras senast 4 månader efter anmält platsbehov. Strax innan och under semesterperioden samt under jullovet sker inga introduktioner. Töreboda kommun har tre upptagningsområden; Töreboda tätort, Moholm och Älgarås.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda Barn och utbildnings E-tjänst. Kontakta istället administratör för förskola.

För att ansöka. Du ska också använda blankett om:

 • Du är från ett land inom EU och inte kommer få svenskt personnummer.
 • Du är asylsökande med LMA-kort.

När ditt barn blir erbjuden en plats räknas kommunen som upptagningsområde. Du kommer att få ett erbjudande om placering via brev eller e-post där du kan tacka ja eller nej till platsen. När du tackat ja till platsen får du ett placeringsbeslut via brev eller e-post.

Om du tackar nej till erbjudande om placering mister du din köplats och du får ansöka på nytt 4 månader innan behov av förskoleplats uppstår.

När du tackat ja till ett platserbjudande med vistelsetid över 15 timmar per vecka ska du lämna ett Sysselsättningsintyg. Kontakta administratör om du saknar underlag för sysselsättningsintyg.

Från och med hösten det år barnet fyller 6 år övergår ditt barns plats på förskola till fritidshem. Om inte behov av fritidshemsplats finns måste förskoleplatsen sägas upp, uppsägningstiden är 2 månader.

Ansökan om förskoleplats gör du via vår e-tjänst. Du loggar in i vår e-tjänst med bank-ID. Har du inte bank-ID ska du kontakta administratör för att få blanketten. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället ta kontakt med administratör för förskola och fritidshem.

 1. Du hittar länk till E-tjänsten här på sidan under relaterad information och länkar.
 2. Ange ditt personnummer och bekräfta med ditt Bank ID.
 3. Gå in på den rubrik som ditt ärende gäller:
 • Ansökan om skolplats.
 • Ansökan om fritids.
 • Ansökan om förskoleplats.
 • Status för ansökan.
 • Mina placeringar.
 • Ändra inkomst.

Skulder

Vårdnadshavare till barn som står i kö till plats på förskola/fritids och som har en obetald skuld kan inte erbjudas plats förrän betalningen kommit in i sin helhet. Detta gäller även fakturor som gått vidare till inkasso och/eller Kronofogden.

När en ny anmälan om plats på förskola inkommer ska vårdnadshavares skulder till Barn och Utbildning kontrolleras. Om det finns en skuld kommer administratör för förskola och fritidshem skicka hem brev till vårdnadshavare där ovanstående information framgår samt hur den ska betalas.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 22 maj 2024

Besöksadress

Kyrkogatan 26
545 21 Töreboda

Postadress

Box 83, 545 22 Töreboda

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se