Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för kommunens personalpolitik.

Personalutskottets roll

Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för kommunens personalpolitik som bland annat inkluderar arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Utskottet äger viss beslutanderätt beträffande lokala kollektivavtal av principiell betydelse inklusive löneöversyn, pensionsfrågor med mera.

Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 10 maj 2024

Kontakt

KommunalrådLinn Brandström0506-180 10linn.brandstrom@toreboda.se