God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare är en person som till exempel kan hjälpa dig med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller med annan hjälp från samhället. Personen kan hjälpa dig så att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.