Akut hjälp och jour

Här finns telefonnummer och länkar som du kan ringa om du eller någon i din närhet inte mår bra och behöver hjälp.

SOS Alarm

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

Polis

Om det är akut

Ej akut

Akut hjälp via socialjour

Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

Öppettider

  • Måndad–torsdag, söndag: 17.00–23.00.
  • Freddag–lördag: 17.00–-02.00.

Misstanke om barn som far illa

Vill du komma i kontakt med oss angående ett barn du tror far illa? Du når oss på telefonnummer måndag–fredag 08.00–17.00. Om du ringer efter 17.00 eller på helg, ring socialjouren på nummer under rubrik Socialjour Töreboda kommun.

Vuxna

Har du kontakt med en anhörig eller annan person som far illa på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld? Kontakta vuxenhandläggarna, telefontid vardagar 08:30–09:30 via kommunens växel.

Kvinnojour

Kvinnohuset Tranan, telefontid: 07.30–16.30

Kvinnojouren, telefontid: 21.00–06.00

Kvinnofridslinje

Nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren Norra Skaraborg

För dig som utsatts för brott och behöver råd och stöd.

BRIS Barnens rätt i samhället

Om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Mansjouren

För dig som är man och behöver råd och stöd om du exempelvis är utsatt för hot och våld i hemmet, har en vårdnadstvist eller känner dig utsatt på annat sätt.

Våld i nära relation

För dig som är utsatt för våld i nära relation. Telefontid, måndag–torsdag 08.00–08.30.

Samordnare för våldsutsatta

Samordnare för utövare av våld

Samordnare för barn som upplevt våld

För våldsutsatta kvinnor med annat språk än svenska

Stödjer våldsutsatta kvinnor och flickor som talar annat språk än svenska.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk mottagning. Den är öppen dygnet runt.

Barn- och ungdomspsykiatri BUP

Vänder sig till barn och ungdoms som är mellan 6 och 18 år och har psykiska svårigheter.

Självmordslinje

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Ring, mejla eller chatta dygnet runt.

Vården.se

Sveriges idag största samlingsplats för legitimerad vård och hälsa. Här kan du läsa mer om när du bör söka hjälp samt söka, jämföra och boka bland vårdgivare nära dig om du mår psykiskt dåligt.

Information vid kris eller olycka

kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter vid allvarliga händelser.

113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, så som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

Räddningstjänst

Om akut

Ej akut

Sjukvårdsrådgivning 1177

Svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Publicerad: 29 november 2023 Uppdaterad: 13 maj 2024

Akut kontakt

Vid nödsituation112
Tipsa polisen114 14

Kontakt

SocialkontoretÖppet måndag-torsdag 08.00–17.00 och fredagar 08.00–16.00Receptionen0506-181 30
Barn- och familjeenheten072-72 59 920

Socialjour öppettider

Måndag-torsdag, söndag
17.00–23.00
Fredag-lördag
16.00–02.00

Övrig tid kontakta socialjourenSocialjouren0500-49 74 21 0500-49 74 22