Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Töreboda kommun omfattar Töreboda tätort, Slätte, Fägre, Moholm och Lagerfors. Älgarås får sitt vatten från Gullspångs kommun medan vattenverket i Vassbacken försörjer Tidan i Skövde kommun.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH) och beror av vattnets innehåll av kalcium- och magnesiumjoner. Vattnet sägs vara hårt vid 10°dH eller däröver och mjukt vid 5°dH eller därunder. Du hittar ofta doseringsanvisningar för mjukt, medelhårt respektive hårt vatten på tvättmedelsförpackningen.

Dricksvattnet i Töreboda tätort, Slätte, Lagerfors, Moholm och Fägre är mjukt. Ett mjukt vatten innebär att du kan dosera mindre av alla typer av tvätt- och rengöringsmedel, schampo och tvål. Det kommunala dricksvattnet i Älgarås är medelhårt.

Vattnets pH-värde

PH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Vattnets pH-värde bör ligga mellan 6,5 och 9,5, dvs. neutralt pH.

Det kommunala dricksvattnet i Töreboda kommun har ett pH på omkring 7,5-8,1.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskraven på dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter. Dricksvattnet kontrolleras regelbundet så att kvalitetskraven uppfylls. Mikrobiologiska, fysikaliska samt kemiska parametrar analyseras.

Miljö- och byggnadsförvaltningen svarar för tillsynen av kommunens vattenverk.

PFAS

Livsmedelsverket har infört nya regler för dricksvatten som börjar gälla 1 januari 2026. Dessa regler sätter gränsvärden för PFAS 4 och PFAS 21 hos användaren. Som en del av förberedelserna har Töreboda kommuns vatten- och avloppsavdelning ökat provtagningen av PFAS i alla råvattenbrunnar för att bedöma situationen.
Det är viktigt att vi först förstå kvaliteten på råvattnet innan vi överväger att mäta PFAS-nivåerna hos användare och eventuellt vidta åtgärder. Om råvattnet är fritt från PFAS, antar vi att dricksvattnet till användarna också är fritt från dessa ämnen.
I Töreboda kommun har de flesta råvattentäkterna visat goda resultat, med PFAS-nivåer under de kommande gränsvärdena. Dock har en av brunnarna som förser Töreboda med dricksvatten visat PFAS 4-nivåer strax över det framtida gränsvärdet. Därför fortsätter vi att ta prover för att övervaka hur nivåerna varierar med årstid och andra faktorer.
Det är inte farligt att dricka vattnet i Töreboda. Vattnet tas från flera brunnar och blandas innan det skickas ut till användarna, vilket gör att PFAS-nivåerna hålls under gränsvärdet som gäller från 2026. Baserat på provresultaten kommer vi att överväga olika alternativ för att säkerställa dricksvattnets kvalitet. Vårt mål är att användarna och kommunen ska känna sig trygga med dricksvattnet nu och i framtiden.
Tack för att du hjälper till att ta hand om vårt råvatten!

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 20 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt