Ekonomiavdelningen TG

Gemensam ekonomiavdelning för Töreboda och Gullspångs kommuner.

Gemensam ekonomiavdelning

Töreboda och Gullspångs kommun har en gemensam ekonomiavdelning med placering i kommunhuset i Töreboda. Ekonomiavdelningen har det övergripande och samlade ansvaret för kommunernas ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning. Ekonomiavdelningen ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger hos fullmäktige och kommunstyrelsen.

Publicerad: 05 mars 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

EkonomichefAnders Bernhall050618015anders.bernhall@toreboda.se
Biträdande ekonomichefMalin Bengtsson0506-181 49malin.bengtsson@toreboda.se