Rösta på valdagen

Din vallokal står angiven på ditt röstkort. På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen den 9 juni 2024. På Valmyndighetens hemsida finns det lista med kartor och adresser till alla vallokaler i Töreboda kommun.

På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i och vallokalens öppettider. Du behöver dock inte ha med dig röstkortet till vallokalen. För att rösta måste du visa en gilitig ID-handling, om du inte är känd av röstmottagarna. Om du inte har någon ID-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste visa en id-handling. Mer information finns på Valmyndighetens webbplats.

Valdistrikt, vallokal och besöksadress

  • Björkäng, Björkängsskolan Bollhallen, Frögränd, Töreboda, Björkängsskolan.
  • Kilen, Kilenskolan Gymnastiksal, Falkstigen 2, Töreboda, Gymnastiksalen Kilenskolan.
  • Kårtorp, Centralskolan Idrottshallen, Kyrkogatan 26, Töreboda, Idrottshallen.
  • Moholm, Moholmskolans Gymnastiksal, Skolgatan 2B, Moholm, Gymnastiksalen.
  • Älgarås, Älgarås skolas gymnastiksal, Skolgatan 5, Älgarås, Gymnastiksalen.

Förtidsrösta på valdagen

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen finns det möjlighet att förtidsrösta även på valdagen. Då lämnar du din förtidsröst i vallokalen i Gjutaren (Järnvägsgatan 6, Töreboda).

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt

För frågor om röstningen i Töreboda kommun0729-78 00 70