Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare. Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd så att eleven ska må bra och nå sina mål i skolan. De erbjuder bland annat olika hälsokontroller och vaccinationer enligt ett förutbestämt program.

Basprogram

Följande hälsokontroller och vaccinationer erbjuds samtliga elever.

Förskoleklass

Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel.

Hälsouppgifter lämnas in av vårdnadshavare.

Enskilt hälsosamtal med varje elev tillsammans med elevens vårdnadshavare, där man pratar om livsstil, hälsa, trivsel och kamratskap. Inför hälsosamtalet behöver du som vårdnadshavare fylla i en hälsoenkät

Årskurs 2

Kontroll av längd och vikt.

Samtal om trivsel och kamratskap.

Elever erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Kontroll av längd och vikt samt rygg.

Hälsouppgifter lämnas in av vårdnadshavare.

Enskilt hälsosamtal med varje elev, där man pratar om livsstil, hälsa, trivsel och kamratskap. Utgångspunkt för samtalet är en hälsoenkät som eleven fått fylla i på förhand.

Årskurs 5

Erbjudande vaccinering med två doser mot Humant Papillom Virus, HPV. Vaccinationen ges med ca sex månaders mellanrum.

Årskurs 6

Kontroll av längd, vikt samt rygg.

Årskurs 8

Kontroll av längd, vikt och rygg.

Hälsouppgifter lämnas in av vårdnadshavare.

Varje elev erbjuds ett enskilt hälsosamtal, där man pratar om livsstil, kost, motion, hälsa, alkohol, narkotika och tobak samt sex och samlevnad. Utgångspunkt för samtalet är en hälsoenkät som eleven fått fylla i på förhand.
Vid behov rådgivande samtal kring medicinsk studie- och yrkesorientering.

Erbjudande om vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Skolsköterska Kilenskolan, Nyponets skola och Moholms skolaAnn-Mari Lantz0506-180 92 ann-mari.lantz@toreboda.se
Skolsköterska Björkängsskolan, Älgarås skola och Kanalskolan gymnasiumMarie Handfast0506-181 19marie.handfast@toreboda.se
Skolsköterska Töreboda CentralskolaEmelie Ingemarsson0506-181 06emelie.ingemarsson@toreboda.se
SkolläkareFör tidbokning kontakta skolsköterskanPrzemyslaw Skorupka