Kommunala bolag

Töreboda kommun har två kommunala bolag.

Törebodabostäder AB

Törebodabostäder AB är ett helägt kommunalt bolag med uppgift att erbjuda våra kommuninvånare ett bra och tryggt boende.

VänerEnergi AB

Töreboda kommun äger 12 procent av bolaget och Mariestads kommun äger resterande 88 procent. VänerEnergi levererar produkter inom energi, fjärrvärme och kommunikation.

Publicerad: 05 mars 2024 Uppdaterad: 05 mars 2024